Docent

Sinds het begin van mijn studie heb ik les geven en optreden gecombineerd. Het begeleiden van een leerling bij zijn of haar ontwikkeling en het optimaal muzikaal presteren tijdens een uitvoering, zijn twee mooie kanten van het muziekvak. Ze ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan.

Sinds 1994 geef ik in Almere piano-, ensemble- en theorieles. De basis van mijn les geven is het bijbrengen van het speelplezier en de vaardigheden om dat plezier om te zetten in een eigen klank. Muzikale ontwikkeling is breder dan alleen goed een instrument leren bespelen. Daarom zie ik het als mijn taak de leerling te motiveren een brede muzikale interesse te ontwikkelen.

Naast mijn lespraktijk treed ik al vele jaren op met het salonduo Fratres Corona, samen met mijn broer, violist Silvain Kroon. Deze optredens variƫren van klassieke concerten tot sfeeroptredens en muzikale omlijsting. Als duo hebben we in binnen- en buitenland geweldige muzikale momenten mogen beleven en op vele podia mogen staan.